ข่าวรัฐสภา

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีส่งมอบสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีส่งมอบสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอล ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเจ้าหน้าที่รัฐสภา พบกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

 

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน