Reporter&Thai Army

กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๒ กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต.ไพศาลี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ ที่ผ่านมา เนื่องจากอำเภอไพศาลีได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกแรงทำให้เกิดความเสียหาย ในพื้นที่หมู่ ๖ ต.ไพศาลี จำนวน ๔ หลัง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขั้นต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือต่อไป