แพทย์พยาบาลกองทัพเรือร่วมปิดกีฬาภายใน สร้างความสามัคคี


แพทย์พยาบาลกองทัพเรือร่วมปิดกีฬาภายใน สร้างความสามัคคีที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งกีฬาหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธีปิด 

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ได้มีมาตั้งปี 2545 โดยในปัจจุบันแบ่งหน่วยกีฬาเป็น 5หน่วย ได้แก่ หน่วยกีฬาที่1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. หน่วยกีฬาที่2 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.รร.นวก.ศวก.พร. รพ.รร.นร.และ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. หน่วยกีฬาที่ 3 นขต.พร.ยกเว้นรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. หน่วยกีฬาที่4 รพ.สมเด็จระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หน่วยกีฬาที่ 5 รพ.อาภากรณ์ ฐท.สส.และหน่วยกีฬาในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์ทหารเรือ มีวัตถุประสงค์ ให้กำลังพลสายแพทย์ สังกัดโรงพบาบาลและหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬา อันจะนำสู่สุขภาพที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งจัดให้มีการแข่งขัน 15 ประเภท ได้แก่ จักรยาน ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บิลเลียด- สนุกเกอร์ บาสเกตบอล แบดบินตัน โบว์ลิ่ง ปาเป้า เปตอง ฟุตบอล ยิงปืน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลและหมากกระดาน

https://youtu.be/1eGOoYONvJY

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,