พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นาย กิตวิชัย ไชยพรศิริ นอภ.ห้วยคตฯ, ผบ.นพค.๑๕, ปภ.จว.อ.น. , พมจ.อ.น., กาชาด จว.อ.น. และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้นำสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

เมื่อ ๑๑๑๔๐๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นาย กิตวิชัย ไชยพรศิริ นอภ.ห้วยคตฯ, ผบ.นพค.๑๕, ปภ.จว.อ.น. , พมจ.อ.น., กาชาด จว.อ.น. และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้นำสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเงินช่วยเหลือขั้นต้นมอบให้กับ นาง เฉลา ห่วงญาติ อายุ ๕๓ ปี ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๐๗๑๔๐๐ ธ.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ บ.เลขที่ ๕๓ ม.๕ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยมี นาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.อ.น. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย