นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้(14 ธ.ค. 2561) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

ณ ห้องประดับเงิน รร.เพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าว เข้าใจสิทธิ กฎ ระเบียบ และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ รวมทั้งป้องกันการละเมิดสิทธิ์ การบังคับใช้แรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 160 คน

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน