วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปราจีนบุรี ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือภัยแล้ง!!

ปราจีนบุรี ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือภัยแล้ง!!

วันนี้ 14 มค.63 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอบ้านสร้างนำโดยนายพยนต์ พฤกษากำนันตำบลยางยาง ยื่นหนังสือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อนายชัยวรรณนิยม นายอำเภอบ้านสร้าง โดยตัวแทนยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอไปยัง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2บางพลวง ตัวแทนกลุ่มเกษตรการกล่าวว่าด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่วิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ภัยแล้ง) ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.บางยางและตำบลใกล้เคียงอย่างมาก ต.บางยางได้รับผลกระทบทันที 5 หมู่บ้านคือ ม.9-10-11-12 และ 13 ของตำบลบางยางและยังมีอีกหลายหมู่บ้านของ ต.บางเตย บางแตน และบางกระเจ็ด หมู่บ้านดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจากลำคลองโพธิ์เย็น ซึ่งคลองโพธิ์เป็นเส้นทางน้ำสายหลักที่จะส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ดังนี้จากประตูน้ำคลองหอทอง ผ่าน ต.บางเตยไปยังบางแตนสุดเขตบางแตนที่ประตูน้ำบางกระดานและมีลำคลองแยกตลอดเส้นทางไปยัง ต.บางกระเจ็ด อ.บ้านคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ซึ่งตลอดลำคลองมีชาวบ้านใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบางหมู่บ้านใช้น้ำผลิตน้ำประปา แต่ขณะนี้น้ำในลำคลองโพธิ์เย็นมีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอ จากการตรวจสอบและประสานงานกับพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าเส้นทางน้ำจากประตูคลองหอทอง บริเวณลำคลองหอทองน้อย ต.บางเตย ก่อนที่จะมาสู่คลองโพธิ์เย็น มีวัชพืชขึ้นในลำคลองอย่างหนาแน่นเป็นสาเหตุทำให้ขวางทางน้ำในคลองไม่พอใช้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตตำบลบางเตย บางยาง บางแตน จังหวัดปราจีนบุรี และ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ได้ช่วยเหลือโดยกำจัดวัชพืชหรือทำการขุดลอกลำคลองเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลไปสู่คลองโพธิ์เย็นได้สะดวก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร การผลิตน้ำประปาและอุปโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้นายอำเภอกล่าวว่าได้ทราบข่าวความเดือดร้อนของประชาชนและได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว ในครั้งนี้ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะขอสนับสนุนในการช่วยเหลือจาก อบจ.และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน นายสามารถ สมบูรณ์ เกษตรกรนาปรัง อ.ศรีมโหสถ ที่มีพื้นที่ท้ายคลองที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่าพื้นที่นาเกือบ 60 ไร่น้ำแทบไม่เพียงพอในการทำนายังนับว่าโชคดีที่ข้าวสุกทันก่อนที่จะเสียหายหากทำนาช้ากว่านี้ 7 วัน นาข้าวอาจจะยืนต้นตายเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาจะเกี่ยวข้าวในอีก 1-2 วันที่จะถึงนี้แต่ยังมีเพื่อนบ้านหลายคนที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำน้อย..

.

%d bloggers like this: