อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดด่านให้ชาวมาเลเซียที่ตกค้างในภาคใต้เดินทางกลับ ด้านนายอำเภอเบตงแจ้งแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียมีสิทธิ์กลับแผ่นดินไทยได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรค กักตัว 14 วัน หลังจากที่ชาวมาเลเซีย จำนวน 10 คน

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดด่านให้ชาวมาเลเซียที่ตกค้างในภาคใต้เดินทางกลับ ด้านนายอำเภอเบตงแจ้งแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียมีสิทธิ์กลับแผ่นดินไทยได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรค กักตัว 14 วัน
หลังจากที่ชาวมาเลเซีย จำนวน 10 คน

ได้ยื่นเรื่องให้กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย ผ่านช่องทางพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวานนี้ (1เม.ย.) โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียมารอรับ เพื่อนำตัวเข้ากระบวนการคัดกรอง และกักตัว 14 วัน ของทางประเทศมาเลเซียต่อไป
วันนี้(2เม.ย.63)พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากการประกาศปิดชายด่านชายแดนไทยมาเลเซีย 9 ด่านใน 4 จังหวัด เมือวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีชาวมาเลเซียที่เข้ามาเที่ยว เยี่ยมญาติและเรียนหนังสือในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูลตกค้างไม่สามารถเดินทางกลับมาเลเซียได้ ขณะนี้ด่านพรมแดนเบตง จ.ยะลา ได้ทำการเปิดด่านระหว่างเวลา เวลา 08.30-16.30 น ทุกวัน

เพื่อให้คนมาเลเซียเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย เมื่อกลับไปแล้วไม่สามารถเดินทางกลับเข้า ประเทศไทยได้อีก จนกว่าสถานการณ์จะปกติ ส่วนคนไทยทุกคน มีสิทธิ์กลับแผ่นดินไทยได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ต้องมีหนังสือรับรอง จากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในมาเลเซียต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชม.เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว จะต้องถูกกักกันที่ศูนย์กักกันอำเภอ 14 วัน
ด้าน นายมูฮัมมัด ริซวาน อาบู ญาซีด กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลากล่าวว่า ทางสำนักงานกงสุลใหญ่ได้รับการประสานมาว่ายังมีชาวมาเลเซียที่ยังตกข้างใน 5 จังหวัดภาคใต้หลังจากที่มีการประกาศปิดด่านชายแดนจนส่งผลกระทบต่อชาวมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไปยังมาเลเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวมาเลเซียแล้ว จำนวน 233 คนได้กลับไปยังมาเลเซียโดยการช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและสงขลา และเราได้รับอนุญาตจากท่านชัยสิทธิ์ พาณิชย์พงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อนำชาวมาเลเซียจำนวน 10 คนกลับประเทศโดยผ่านช่องทางพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมีชาวมาเลเซียจำนวน 139 คน กลับมาเลเซียโดยผ่านด่านสะเดาจำนวน 88 คน ผ่านด่านสุไหงโกลกนราธิวาสจำนวน 48 คน และ 3 คนผ่านด่านวังประจัน จังหวัดสตูล
การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยและมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือนำกลับประชาชนของทั้งสองประเทศที่ยังตกค้าง จนถึงวันนี้ยังมีคนมาเลเซียที่ยังตกค้างและต้องการเดินทางกลับมาเลเซียโดยให้ทางสำนักงานกงสุลใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องอำนวยความสะดวกตามด่านผ่านแดนต่างๆ สำหรับชาวมาเลเซียที่เดินทางกลับในวันนี้จะต้องผ่านการคัดกรองและกักตัว 14 วันที่ศูนย์กักตัวประเทศมาเลเซีย (ILSM) ต่อไป

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: