พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมมวยที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

นำโดยพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมมวยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับ

1. มาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในการชกมวยเด็ก เพื่อการพัฒนากีฬามวยสู่ระดับนานาชาติ
2. ภารกิจบทบาทหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประเด็นปัญหาความเชื่อมโยงด้านแรงงานเด็ก กรณีแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน : กรณีมวยเด็ก
3.แนวคิดการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: