ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา

หลังจากพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และประชาชนเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เสร็จแล้ว ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพและข้าวสาร จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: