วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 14 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรมโรงครัววุฒิสภา เพื่อประกอบอาหารและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบอาคารสุขประพฤติ นอกจากนี้ ยังมีการแจกข้าวสารให้แก่คนขับแท็กซี่ คนขับรถเมล์ คนขับรถรับจ้างสามล้อ และกิจกรรมปรับทัศนียภาพทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพวุฒิสภา เพื่อประชาชนอีกด้วย

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา กล่าวว่า วุฒิสภาตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและแบ่งปันผ่านการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน และสามัคคี รวมถึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วุฒิสภามีการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนที่เข้ามารับแจกสิ่งของจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่วุฒิสภาจัดให้ และจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: