นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และเวลา 15.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยภายในงานได้มีพิธีมอบเช็คชำระหนี้รวมถึงมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร พิธีมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สมาคมภัตตาคารไทย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7 ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมทั้งสองกิจกรรมดังกล่าว

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: