วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ณ วัดวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เวลา 19.29 น.
ณ วัดวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เททอง และนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก
พระครูปริยัติพัชรธรรม(พระอาจารย์ทอง สุธมฺโม)เจ้าคณะตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดสร้าง

โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเททองหล่อพระ ฝ่ายฆราวาส
และ นายวิรัตน์ เฟื่องจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเททองหล่อพระ

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.09 น.
ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดวังอ่าง มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต 8 รูป ดังนี้
1 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
2 พระครูสุสีลาภรณ์(หลวงพ่อณรงค์ ฐิตสีโล)วัดท่าข้าม อ.เมือง จ.ลพบุรี
3 พระครูปริยัติพัชรธรรม(พระอาจารย์ทอง สุธมฺโม) วัดราษฏร์ศรัทธาบ้านนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
4 พระมหาภูษิต ปัญญาธโร วัดป่าเขาน้อย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
5 พระอาจารย์อยู่ สุปัญโญ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
6 พระอธิการ สุวรรณ สิริจันโท วัดวังอ่าง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
7 พระอาจารย์ ฐาชญา สุจิตโต วัดคลองสาร อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์
8 พระอาจารย์ขวัญชัย ฐานกโร วัดลำป่าสักมูล อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างมีดังนี้
พระพุทธรูปนำฤกษ์ หน้าตัก 9 นิ้ว 9 องค์
พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 50 องค์
พระชัยวัฒน์เนื้อทองคำ จัดสร้างตามจำนวนสั่งจอง 23 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อนวะโลหะจัดสร้างจำนวน 108 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองทิพย์
จัดสร้างจำนวน 199 องค์

พระทุกองค์จัดสร้างด้วยวิธีเททองหล่อแบบโบราณเบ้าดินไทย ตอกโค๊ต และตอกหมายเลขกำกับทุกองค์

การจัดสร้างในครั้งนี้ เจ้าภาพนำรายได้ทั้งหมด ถวายวัดวังอ่าง เพื่อนำไปสร้างเสนาสนะที่ยังขาดตกบกพร่องภายในวัด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เจ้าภาพและคณะผู้ศรัทธาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้แด่ คุณแม่อุไร อิ่มสกุล (เฟื่องจันทร์ )และ คุณอาฟู เฟื่องจันทร์ ด้วยเทอญ

ชุมพล ลิขิต ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คู่แผ่นดินรายงาน

%d bloggers like this: