สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ยากไร้.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมูที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ได้มอบหมายให้ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยม นางมะลิ โคกม่วง อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก นางมะลิ โคกม่วงเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเป็นผู้ยากไร้ ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดบุญฑริการาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาชีพเก็บผักหาปลาขาย ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

โดยทางกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์ / ข่าว

%d bloggers like this: