สุราษฎร์ธานี // ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด “พระพุทธบาทเขาเล่ ” ณ ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทเขาเล่ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย ได้รับมอบจากนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน พระครูสิริทีปคุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวบ้าน ตำบลหน้าเมือง และตำบลมะเร็ต จำนวน 50 คน

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดพระพุทธบาทเขาเล่ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ น.ส.3 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 18 ไร่เศษ นับเป็นวัดลำดับที่ 26 ของอำเภอเกาะสมุย

%d bloggers like this: