วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครพนม ร.3 พัน.3 ห่วงใยดูแลน้องๆนักเรียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนพัฒนาสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดยพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน

จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้รีบดำเนินการนำกำลังพลของหน่วย ร.3 พัน.3 ร่วมกับ คณะครู, น้องๆนักเรียน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียน โรงอาหาร และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนในห้วงเปิดเทอม เป็นความห่วงใยดูแลน้องๆนักเรียน หลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ในห้วงที่ผ่านมา เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน

 

โดยการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ของหน่วย ร.3 พัน.3ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งยังได้รับการชื่นชมจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแส คณะครู และเด็กนักเรียนรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างมาก สร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในห้วงเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: