วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาลอกคลองกระแจะ (สาขาคลองแม่ข่า) ชุมชนเชียงยืน ต.ศรีภูมิ

มทบ.33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาลอกคลองกระแจะ (สาขาคลองแม่ข่า) ชุมชนเชียงยืน ต.ศรีภูมิ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 08.30 น. มทบ.33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาลอกคลองกระแจะ (สาขาคลองแม่ข่า) ชุมชนเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.64 โดยได้ดำเนินการลอกคลอง , กำจัดผักตบชวา และเศษวัชพืชระยะทาง 1 กม. มีหน่วยงานร่วมพัฒนาประกอบด้วย มทบ.33 , พัน.สต.กส.ทบ. , เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนชุมชนเชียงยืน

ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผบ.มทบ.33 ได้มอบหมายให้ รอง เสธ.มทบ.33 มาพบปะเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: