วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน” นำพืชผลทางการเกษตร น้ำใจพี่น้องชาวอมก๋อย จำนวน 30 ตัน มาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในตัวเมือง ที่วัดบุพพารามเชียงใหม่

“พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน” นำพืชผลทางการเกษตร น้ำใจพี่น้องชาวอมก๋อย จำนวน 30 ตัน มาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในตัวเมือง ที่วัดบุพพารามเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตัวเมืองเชียงใหม่ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ร่วมกับพ่อหนานพะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร และพี่น้องชาวอำเภออมก๋อย คณะศิษย์ยานุศิษย์ นำพืชผลทางการเกษตร น้ำใจพี่น้องชาวอมก๋อย จำนวน 30 ตัน มาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนในตัวเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยได้ไปรับมอบ พืชผลทางการเกษตร จากพี่น้องเกษตรกร ชาวอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำผลผลิตพืชสินค้าเกษตร ราคาตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา ได้นำมามอบให้กับทางวัดเพื่อนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19

ซึ่งพืชผักที่นำมาแจกจ่ายฟรีให้กับชาวบ้านในวันนี้ มีฟักทอง,มะเขือเทศ, กะหล่ำปลี, มะม่วง,แก้วมังกร โดยให้พี่น้องประชาชน จำนวน 30 ตัน มีพระเถระ อาทิพระเทพสิงหวราจารย์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ, ดร. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายบ้านเมืองมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ,คณะนายทหารและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมแจกจ่าย อำนวยความสะดวกในการควบคุมจัดการเว้นระยะห่างให้กับประชาชน และแจกเจลล้างมือ ตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้มารับแจกสิ่งของในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: