วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “กองฟางข้าว” กับ “นากเล็กเล็บสั้น” สวนสัตว์เชียงใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “กองฟางข้าว” กับ “นากเล็กเล็บสั้น” สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “นากเล็กเล็บสั้น” โดยชื่อกิจกรรมว่า ”กองฟาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ได้มีกิจกรรมระหว่างวัน โดยการนำกองฟางขนาดพอสมควรไปวางไว้ในส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น แล้วปล่อยให้นาถเข้ามาเล่นกองฟางที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่านาถเล็กเล็บสั้นให้ความสนใจกองฟางเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: