วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ แบ่งปันไข่ไก่ให้สมาชิก .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิก ตามนโยบาย “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ด้วยการมอบไข่ไก่ให้กับครอบครัวของนางฝ้าย สากา และนายณรงค์ โระอีน

พื้นที่หมู่ 2 ตำบลประสงค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกองทุนสวัสดิการฯ ในการเกื้อกูลกันของคนในชุมชนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายตามสภาพชุมชน เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนหลักการพึ่งตนเอง ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ .

ภาพ-ข่าว : ปชส.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์

%d bloggers like this: