วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานและคณะกรรมพัฒนาสตรี 13 อำเภอ Walk Out ไม่เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่

ประธานและคณะกรรมพัฒนาสตรี 13 อำเภอ Walk Out ไม่เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องพช.เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อสรรหาสตรีผู้ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 คน จาก 22 คน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 นั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวตัวแทนกลุ่มประธานและพัฒนาสตรีที่ว็อคเฮ้าส์ ไม่เข้าร่วมประชุมในการคัดเลือก ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ว่า โดยให้เหตุผลที่ไม่มาเข้าร่วมประชุมในการคัดเลือกเพราะเห็นว่ามีความไม่ชอบธรรม หลายอย่าง มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง และเข้ามาแทรกแซงก้าวก่าย กลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการกดดันและชี้นำให้เลือกคนของตนเอง

และในวันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ เลขานุการและคณะกรรมการบริหารในด้านต่างฯ ที่หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น

ซึ่งทางกลุ่มประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ 13 อำเภอ กล่าวชี้แจงว่า ที่ไม่เดินทางมาเข้าร่วมในการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ เพราะมีความเห็นตรงกันว่า มีการไม่ชอบธรรมในการสรรหาฯ เพราะว่าก่อนที่จะมีการประชุม ท่านพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ได้มีการกล่าวว่า การสรรหาสตรีผู้ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมีการกระจาย แต่ในการเสนอชื่อเพื่อการสรรหาฯ นั้น มีการกระจุกตัวอยู่ที่ อ.สันทรายถึงสองคน และบุคคลที่ได้กลับไม่ใช่คนที่ประธานพัฒนาสตรี อ.สันทราย เป็นผู้ที่นำเสนอ กลับเป็นคนในพื้นที่อำเภออื่นเป็นผู้เสนอชื่อ ถึง 2 คน ซึ่งทำให้มองเห็นว่าไม่ได้เป็นการกระจายตามที่ท่านพัฒนาชุมชนกล่าวเอาไว้ ซึ่งตนเองมองว่าอาจมีกลุ่มการเมืองใหญ่ เข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดความแตกแยก ในกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ ดังนั้นทางกลุ่มประธานและคณะกรรมการ พัฒนาสตรี ทั้ง13 อำเภอ จึงไม่เข้าร่วมในการคัดเลือกประธานกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังจากนี้จะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อนำร้องเรียนต่อผวจ.เชียงใหม่ ถึงการสรรหาสตรีผู้ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 คน จาก 22 คน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมาต่อไป

ซึ่งการคัดเลือก ประธานและคณะกรรมพัฒนาสตรีเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมในการคัดสรร มีประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ จาก 25 อำเภอเข้าร่วม จำนวน 39 คน จากผู้มีสิทธิ์จำนวน 61 คน คือตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรี จาก 25 อำเภอ อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ตำแหน่งสตรีผู้ทำประโยชน์ จำนวน 11 คน.

%d bloggers like this: