สุราษฎร์ธานี // “ใต้ไผ่กอเดิม” พ่อเมืองคนดียังคงแจกถุงยังชีพทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านซึ้ง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ชูเกียรติ บุญพร้อม

วันนี้ (28 พ.ย.64) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพจำนวน 900 ชุด ได้แก่ของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมีการจัดระเบียบแถว เว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้เดินทางมารับสิ่งของในครั้งนี้ต่างซาบซึ้ง และขอบคุณในน้ำใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีความห่วงใยและแบ่งปันน้ำใจให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับ “ตู้ปันสุข” ตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเปาะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เดินทางมารับสิ่งของไปดำรงชีพทุกวัน สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง

จึงได้ปรับแนวทางด้วยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกวันอาทิตย์ ซึ่งการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง.