“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

“จิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 12 นาย เข้าบริจาคโลหิตเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม และเพื่อสำรองโลหิตคงคลังให้กับโรงพยาบาลในห้วงวันหยุดเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่ 2565” เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีปริมาณโลหิต 5,400 ซีซี ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: