ภายหลังจากที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายหลังจากที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงทั้งจังหวัด แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นควัน หรือ PM 2.5 ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ ลาดตระเวนเดินเท้าในพื้นที่เขตอุตทยานดอยอินทนนท์ บ้านน้ำรัต ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องปรามการลักลอบ จุดไฟเผาป่าในพื้นที่ รับผิดชอบ เบื้องต้นไม่พบการลักลอบเผาป่าและไม่พบผู้กระทำผิดกฏหมาย

ขณะที่ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่า มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นำกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เขตติดต่ออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องปรามการลักลอบเผาป่า ส่วน ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ บ้านโป่งสามัคคี ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
อย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าฯ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จะเข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบชุดละ 6 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นเวลา 50 วัน จนถึงวันที่ 12 มีนาคมนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: