กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2 เมษายน 2565

กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกอลงกต ดอนมูล หัวหน้า ปรมน.ที่ 32 จังหวัดลำปาง เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาฯ มณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 12 คน ที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ต้องการรับโลหิตในการรักษา รวมทั้งเพื่อช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ อาคารบุญชูตรีทอง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 4,800 ซีซี

นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของกำลังพลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 นี้ รวมทั้งเป็นการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ “ให้เลือดคือการให้ชีวิต”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: