คณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธรรมจาริกขุนแม่รวม

คณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธรรมจาริกขุนแม่รวม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา รองประธานคณะธรรมจาริก รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 -20 เมษายน 2565 ณ วัดพระธรรมจาริกขุนแม่รวม ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างบวชจนถึงลาสิกมีการอบรมข้อวัตรตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้วางเอาไว้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรับบุญอุปถัมภ์ภัตตาหาร น้ำปานะ ได้ที่ พระเหล่คา ยตินฺธโร เจ้าอาวาส 0811669139

%d bloggers like this: