วัดศรีโขง เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนค่าน้ำ – ค่าไฟ ของวัด

วัดศรีโขง เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนค่าน้ำ – ค่าไฟ ของวัด

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 วัดศรีโขง เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนค่าน้ำ – ค่าไฟ ของวัด โดยมีผู้ใหญ่ใจบุญ นายทุนใจดี มีจิตเมตตาเป็นเจ้าภาพ จำนวน 31 กองๆละ 4, 999 บาท มีพระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส เจ้าอาวาส เป็นประธานพิจารณา / องค์รับ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ/ร่วมพิธี รูปแบบชีวิตใหม่ New Normal I ณ วัดศรีโขง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: