รมว.ยุติธรรม เปิดประมูลทรัพย์คดียาเสพติด 188 รายการ แจกต้นกล้าพืชกระท่อม จำนวน 500 ต้น พร้อมนำนวัตกรรมพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง iExtract

รมว.ยุติธรรม เปิดประมูลทรัพย์คดียาเสพติด 188 รายการ แจกต้นกล้าพืชกระท่อม จำนวน 500 ต้น พร้อมนำนวัตกรรมพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง iExtract

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 188 รายการ ประกอบด้วยทรัพย์สินประเภท ที่ดิน จำนวน 70 รายการ ยานพาหนะ จำนวน 33 รายการ ทอง พระเครื่อง เครื่องประดับ จำนวน 80 รายการ และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ มีผู้เข้าร่วมประมูล จำนวน 158 คน ขายทรัพย์สินได้จำนวน 131 รายการ มูลค่ากว่า 44 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มุ่งเน้นการตัดวงจรและเครือข่ายการค้ายาเสพติด ด้วยการสืบสวนทางการเงิน และยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยมีเป้าหมายการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ปี 2565 จำนวนหนึ่งหมื่นล้านบาท

ต่อมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพืชกระท่อม ภายใต้แนวคิด “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน” พร้อมมอบต้นกล้าพืชกระท่อมให้กับผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำผลผลิตจากใบกระท่อมไปสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้ พืชกระท่อมได้ถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการนำพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดพืชกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

และในเวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และนายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนวัตกรรมพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง iExtract โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อให้ได้สารสกัดกัญชา กัญชง หรือกระท่อม ที่มีความบริสุทธิ์สูง

เพื่อสามารถนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Dietary Supplement) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical) และ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics and Personal Care) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนสารสกัดพืชเป้าหมาย ให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ การลงทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: