รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 65 ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร 10 ไตรและน้ำสรงในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไม่ให้เลือนหายไป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565.

ทรงวุฒิ ทับทอง