วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

วัดเมืองสาสตรน้อย นิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน

วัดเมืองสาสตรน้อย นิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ชุมชน วัดเมืองสาสตรน้อย นำโดยพระครูไพจิตวีรคุณ เจ้าอาวาส นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 50 รูป สวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาส อดีตผู้อุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมของวัดทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ทำพิธีบังสุกุลกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที โดยมีพระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าวาสวัดวังสิงห์คำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ 42 วัดเมืองสาสตรน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: