Uncategorized

กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่บางสะพาน รับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง

กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่บางสะพาน รับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง

ที่บริเวณลานหน้ามูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายดลเดช พัฒนรัฐ อดีต ผวจ.สงขลา คณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงมารับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งราคามะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง

โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรประจำจังหวัดประจวบฯ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

ซึ่งชาวบ้านมีการเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หลักๆ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 1. ด้านการเกษตร เรียกร้องราคาผลผลิตตกต่ำ และการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 2. ด้านที่ดินทำกิน เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินในป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราช-คลองกรูด และการชดเชยพืชผลทางการเกษตร(ยางพารา)ในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน 3. ด้านการประมง ระยะเวลาปิดอ่าวที่นานเกินไป ระยะการออกทำการประมงของเรือประมงพื้นบ้าน การซ่อมแซมสะพานปลาในพื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ที่เสียหายจากกรณีพายุปาบึก(PABUK) 4. ปัญหาอุทกภัย ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 5.ปัญหาหนี้สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ นายสุพล สุดพิมศรี ชาวเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอำเภอทับสะแก ได้สอบถามปัยหาราคามะพร้าว จะมีการปรับราคาขึ้น ในวันที่เท่าไหร่ที่ชัดเจน เพราะตอนนี้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปัญหาด้านราคามะพร้าวตกต่ำ ซึ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจ แล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ในส่วนบัตรสวัสดิการภาครัฐ ยังมีชาวบ้านที่ต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ จะมีแนวทาง ในการเพิ่ม ขึ้น เมื่อไร
นายสฤษติ์ ปิ่นเกตุ ผญบ.ม 1 บ้านเขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ประทิว จ.ชุมพร กล่าวว่า ที่ดินทำกินของเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ อยู่ใน พื้นที่ทำกิน นิคมสหกรณ์ ปะทิว และเข้าเลี้ยวยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรทำกินมากกว่า 40 ปี เป็นสหกรณ์การเช่า ทั่วประเทศนั้นมีอยู่ 13 สหกรณ์ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่ง ชาวบ้านอยากได้เอกสารสิทธิ์ เพราะจะได้ มีที่ ทำกิน ซึ่งพื้นที่ชุมพรนั้น ติดกับ พื้นที่ ป่าต้นน้ำ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้านทิศใต้และทิศเหนือติด ป่าสงวนแห่งชาติเขาไชยราช-คลองกรูด ซึ่งมีชาวบ้าน ทำกินเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย ทีมข่าว / จ.ประจวบคีรีขันธ์