Uncategorized

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แบบเคาะประตูบ้าน

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แบบเคาะประตูบ้าน และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร (รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)) มอบให้ พันเอก วันปิย แก้วเกษ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ, พันตรี กิตติพงษ์ อวนตะขบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนโยบายและแผนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแควน้อย, ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก กรมป่าไม้, ชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไฟป่า, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ 3, นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึก มณฑลทหารบกที่ 39 และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แบบเคาะประตูบ้าน และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ณ บริเวณตลาดทรัพย์ไพรวัลย์ และบ้านห้วยพลู ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก