Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่2 (ช.พัน.4 พล.ร.4) พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4/ผบ.ร้อย.รส.ร่วมกับ จนท.โครงการฝนหลวงเดินทางตรวจการณ์ทางอากาศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 เวลา 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่2 (ช.พัน.4 พล.ร.4) พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4/ผบ.ร้อย.รส.ร่วมกับ จนท.โครงการฝนหลวงเดินทางตรวจการณ์ทางอากาศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อกำหนดหาแนวทางในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ในการนี้ได้ตรวจพื้นที่งานขุดแก้มลิงข้างคลองวังม้าในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ โดยความร่วมมือระหว่าง ทบ.และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ของ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

https://youtu.be/vpYnw3_iC_w