Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน 60 ปี งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณสุขเกษม วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

*™ร้อยเอ็ดวันนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนรัง
หมู่ที่ 1-2 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน 60 ปี งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณสุขเกษม วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
“™คุณครูพวงทอง ภูนามล ครูชำนาญการพิเศษ,คุณครูรติยาภรณ์ วิเศษโวหาร ครูชำนาญการพิเศษ”™
เวลา 11.30 น.คณะหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมแสดงมุฑิตาจิตสุขเกษม”โดยนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,รองนายก,เจ้าหน้าที่อบต,กำนันจรูญ ไกยสวน,ประธานสภาอบต,โนนรัง อสม,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,นักเรียนพี่น้องชุมชนและหลายภาคส่วนร่วมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณสุขเกษมอย่างพร้อมเพียงกัน”™

“™ในงานนี้ได้จัดพิธีสู่ขวัญพิธีกรรมที่ทางชุมชนเคารพศรัทธาทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก™™

 

_____________
ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว™
สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด101smart city / รายงาน™™