Uncategorized

กรม สบส.ร่วมกับ กทม.หาแนวทางผลักดันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เข้าสู่ระบบ

กรม สบส.ร่วมกับ กทม.หาแนวทางผลักดันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เข้าสู่ระบบ
เมื่อเร็วๆนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นำทีมโดยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส.ร่วมด้วยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกองกฎหมาย ได้เข้าหารือกับแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) พร้อมด้วยผู้แทนของสำนักงานเขต กทม.


เพื่อหารือแนวทางที่จะผลักดันให้กิจการที่เข้าข่ายเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตกับกรม สบส. โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้สำนักงานเขตทุกเขตของ กทม.ส่งข้อมูลกิจการประเภทนวดและสปารายเก่า จำนวน 1,541 แห่ง ให้แก่กรม สบส. เพื่อติดตามว่าได้ขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 แล้วหรือไม่ ส่วนรายใหม่นั้นหากเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ก็ให้ยื่นขออนุญาตที่ กรม สบส. แต่หากเป็นกิจการประเภทพริตตี้สปาหรือนวดโดยพริตตี้ จะเข้าข่าย พ.ร.บ.สถานบริการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม สบส. ทั้งนี้ กรม สบส. จะสนับสนุนเอกสารแผ่นพับต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตที่เข้าใจง่ายแก่ กทม. เพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย


สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง