ข่าวร้องเรียน คอร์รัปชัน

รอง ผวจ.มุกดาหาร ลงตรวจสอบถนนสี่เลน กรณีมีการร้องเรียนขุดหินออกไปแสวงหาผลประโยชน์

รอง ผวจ.มุกดาหาร ลงตรวจสอบถนนสี่เลน กรณีมีการร้องเรียนขุดหินออกไปแสวงหาผลประโยชน์

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ป่าไม้ สปก. ปฎิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายแม่สอด(เขตแดน) – มุกดาหาร ตอนบ้านนาไคร้ – อำเภอคำชะอี ท้องที่ตำบลโนนยาง กรณีมีการร้องเรียนขุดหินออกไปแสวงหาผลประโยชน์นั้น
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนสี่เลน อาจจะมีการขนวัสดุในเขตป่าดงภูสีฐานออกไปใช้ประโยชน์อื่น ที่ไม่ได้ใช้ในโครงการนี้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมี ทสจ. สปก. ปฎิรูปที่ดิน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมีการตัดผ่านป่าดงภูสีฐาน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตก่อสร้างแต่ทางโครงการแจ้งว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างควบคู่กันไปได้ ในระหว่างที่ขออนุญาตอยู่ ซึ่งการขออนุญาตนั้น ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แจ้งว่า ยังขาดเอกสารหลักฐานสำคัญอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง และในเรื่องของการยืนยันความชัดเจนของโครงการที่สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ ตาม ครม. ซึ่งหมายถึงโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโครงการด้านความมั่นคง ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ให้ทางผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง ได้ไปดำเนินการให้ครบถ้วน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ส่วนที่มีการร้องเรียนว่า มีการขนหินและวัสดุในโครงการออกไปใช้ประโยชน์ที่อื่น ได้แจ้งทางผู้ควบคุมงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ทางหลวงให้ตรวจสอบ และอย่าให้มีในกรณีนี้อีก ถ้ามีผู้ใดได้พบเห็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลกำไรอื่น ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นตอนกฏหมายต่อไป
ด้านนาย สุรเดช อัคราช ทสจ.มุกดาหาร กล่าวว่า โดยแขวงทางหลวงได้ยื่นคำขออนุญาตเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 แต่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน คือขาดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคง เพื่อควบคู่กันกับการก่อสร้าง ถ้าเขามีหลักฐานมายืนยันว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางความมั่นคงก็สามารถก่อสร้างควบคู่กันไปกับขออนุญาตได้ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ

ในตอนนี้ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า มีการขุดหินออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และที่จังหวัดนครพนมบางส่วน ขณะนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีการพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) หินที่ขนออกไปว่าใช่จากจุดก่อสร้างหรือไม่ ถ้าใช่ DNA ของหินจุดที่สร้างถนนสี่เลนจริง ก็จะดำเนินคดีตามกฏหมาย
สำหรับโครงการทางหลวงแนวใหม่ สาย บ้านนาไคร้ – อำเภอคำชะอี ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.704+400.000- กม.740+708.297

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177