Reporter&Thai Army

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อ 21 พ.ย.61 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ. สืบสกุล ชมภูนุช รอง ผบ.ฉก.ร.7 ร่วมกับส่วนราชการ จว.ม.ส. รับคณะนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรทั้ง 3 อำเภอรวมกว่า 3000 คน เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทาน