Reporter&Thai Army

” The Volunteer Spirit ” ผบ.มทบ.39 นำ รด.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ฉีด ล้าง เก็บ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม

” The Volunteer Spirit ” ผบ.มทบ.39 นำ รด.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ฉีด ล้าง เก็บ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม

เมื่อ 22 ม.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ. ชุติชัย อาทิตย์ หก.กกร.มทบ.39 นำกำลังพลและ รด.จิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ของ อำเภอเมืองพิษณุโลก และ เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 300 คน พร้อมบรรทุกน้ำ จำนวน6คัน ร่วมกันทำความสะอาด ถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึง สะพานนเรศวร เพื่อทำความสะอาดถนน และลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และสร้างความมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ ในการรักษาความสะอาดของชุมชนของตนเอง