Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อ 221200 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีพุทธศักราช 2562 และร่วมกิจกรรมกับผู้มีความผิดปกติทางร่างกายฯรวมทั้งสนับสนุนไอศกรีมจำนวน1ถังโดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้มีความผิดปกติทางร่างกายประเภทต่างๆเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมทั้งจิตอาสาจำนวน1,200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ