Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มวลชนแสดงพลังเรียกร้องสันติสุขปฏิเสธความรุนแรง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มวลชนแสดงพลังเรียกร้องสันติสุขปฏิเสธความรุนแรง

 

 

วันที่ 22 ม. ค. 2562 เวลา 15.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก – ลก พร้อมด้วยผู้แทน สภ.สุไหงโก-ลก, ผู้แทน ฉก.นราธิวาส 30, ได้มาพบปะให้กำลังใจ แก่กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ผู้นำท้องที่. ผู้นำท้องถิ่น. ประธานชุมชน ผู้นำศาสนา องค์กรสภาสันติสุข ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย. และผู้ที่ต้องการความสงบ สันติสุข ต้องการให้พื้นที่มีการพัฒนาเพื่อมีโอกาสทางสังคมทัดเทียมพื้นที่อื่น ได้ร่วมกันในการประกาศ เจตนารมย์ และแสดงพลังเรียกร้องสันติสุข ปฏิเสธความรุนแรง ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม ทุกชนศาสนาในพื้นที่. ซึ่งได้รวมตัวกันประกาศเจตนารมย์ไม่และความต้องการข้างต้น ณ. สวนรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ต่อจากนั้นกลุ่มพลังมวลชนดังกล่าว ได้
ร่วมกันเดินรณรงค์ไปในเขตชุมชนเมือง เพื่อร่วมเรียกร้อง สร้างสัญลักษณ์. สร้างความรู้สึกร่วม ต่อผู้พบเห็น โดยมีผู้ร่วมร่วมในกิจกรรม จำนวน 761 คน