Reporter&Thai Army

พล.ต.บรรวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.ศป.ปส.ชน. มอบหมายให้พ.อ.ยอดชาย พวงวรินทร์ เสธ.ศป.ปส.ชน. ผู้แทน ผบ.ศป.ปส.ชน. และคณะ ฝอ.ศป.ปส.ชน..พร้อมทั้ง คุณปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผอ.องค์กรไฮฮุย- ประเทศไทยตรวจเยี่ยมการโครงการสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขาให้กับประชาชนที่ขาดแคลน

– เมื่อ 210900 มี.ค. 62 พล.ต.บรรวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.ศป.ปส.ชน. มอบหมายให้พ.อ.ยอดชาย พวงวรินทร์ เสธ.ศป.ปส.ชน. ผู้แทน ผบ.ศป.ปส.ชน. และคณะ ฝอ.ศป.ปส.ชน..
พร้อมทั้ง คุณปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผอ.องค์กรไฮฮุย- ประเทศไทยตรวจเยี่ยมการโครงการสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขาให้กับประชาชนที่ขาดแคลน บ.ห้วยจะค่าน อ.เชียงดาว บ.โป่งจ๊อก อ.ไชยปราการ และ บ.ดอยป่าไผ่ อ.ฝาง จว.ช.ม. จำนวน 28 ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ กพ.ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง