ข่าวกระแสสังคม

พังงา/ พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายพระภิกษุสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา

พังงา/ พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายพระภิกษุสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาที่วัดบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ ส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชน กว่า 200 คน ร่วมพิธีทำบุญและหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยการหล่อเทียนเนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา และใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์ พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา”อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า ประดุจแสงสว่างของดวงเทียน
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530