Uncategorized

นครนายก พิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

นครนายก พิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก


ที่ห้องประชุมละออ-เฉลิม ชั้น 4 โรงพยาบาลนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยมี นายธรรมภณ จิรธรรมประดับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมการอบรมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเชิญประธานในพิธี ตัดริบบิ้นเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สร้างผลกระทบต่อสังคมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันน้อยลง ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจภายในครอบครัวมีความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาของสังคมที่แก้ไขได้ยาก หรือเรื่องละเมิดทางเพศ อีกลักษณะหนึ่งคือ การปล่อยปละละเลย ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่เด็กในด้านปัจจัยสี่และการดูแลยามเจ็บป่วย ไม่ให้ความรัก ไม่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก หรือไม่ปกป้องคุ้มครองให้เด็กปลอดภัยเป็นต้น

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก