Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ มอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ 37 ณ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ มอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ 37 ณ โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.09 น. นายอนันต์ สัจเดว ประธานชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยนายศักดา สัจจะมิตร และสมาชิกชมรมฯ ประมาณ 30 คน ได้จัดพิธีมอบ “อาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ 37 ” ให้กับโรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมถวายในโอกาสครบรอบ 550 ปี ประสูติกาลพระศาสดานานักเทพ ปฐมบรมศาสดาศาสนาซิกข์ โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ร่วมกันรับมอบ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
นายอนันต์ สัจเดว ประธานชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ กล่าวว่า พี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์” ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ขาดแคลนด้านอาคารเรียน มีเป้าหมายจะสร้างให้ครบทุกจังหวัด หลังนี้เป็นหลังที่ 37 โดยใช้เป็นอาคารห้องสมุดของโรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) และเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ในโอกาสต่างๆ ตัวอาคาร มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร รวม 160 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้ประธานชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ มอบเกียรติบัตร ให้ นายศักดา สัจจะมิตร กรรมการชมรม และนายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพม. 41 ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านในการก่อสร้าง การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ตัวแทนของโรงเรียน และกล่าวแนะนำความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยซิกข์ ในประเทศไทย การทำพิธีสวดขอพรตามหลักศาสนาซิกข์ ในการเปิดป้ายอาคาร พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารเรียน แจกอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน ปลูกต้นชัยพฤกษ์จำนวน 9 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึก รักษ์โลก เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่โรงเรียน

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เครดิตภาพข่าว,ข้อมูล,,ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน