ข่าว ร้อยเอ็ด

พรรคเพื่อชาติสัญจรลงพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…

พรรคเพื่อชาติสัญจรลงพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

*พรรคเพื่อชาติ พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 มีนาย เถลิงยศ บุตุคำ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และนางสาวรัชชสรา แก้วเกิดมี เป็นเลขาธิการพรรคคนแรกโดยพรรคเพื่อชาติมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนาย ยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นผู้สนับสนุนอีกทั้งยังได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561 ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาง ลินดา เชิดชัย เป็นเลขาธิการพรรค…..

 

**วันนี้ (22 ม.ค.62) พรรคเพื่อชาติ นำโดยนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และคณะได้เดินทางมาภาคอีสาน ตามกำหนดการพรรคเพื่อชาติสัญจร โดยมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายยงยุทธ ติยะไพรัช ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติร่วมเดินทางมาด้วย โดยวันนี้ ที่วัดป่าศรีโพนทอง(ธ) บ้านเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. เริ่มที่ โดยพรรคเพื่อชาติได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3.ดร.พีระประพล พลเยี่ยม..ซึ้งเขต.3 ประกอบไปด้วย อ.เมยวดี /อ.หนองพอก /อ.โพนทอง และ เขต4 นายวัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ (ทนายบุ๋ม) เขต .4 ประกอบไปด้วย อ.เสลภูมิ/อ.ทุ่งเขาหลวง อ.หนองพอกบางส่วน

***นายจตุพร พรหมพันธ์ กล่าวว่า นโยบายของพรรคเพื่อชาติมีหลากหลาย ซึ่งพรรคมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจเหมาะกับประเทศไทย ที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราจะมีประชาชนผู้สูงวัยเป็น 1 ใน 5 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งทางพรรคเพื่อชาติ เห็นความสำคัญของประชากรจำนวนนี้ จึงได้มีนโยบายในเรื่อง เงินผู้สูงอายุ จากเดิมคิดเป็นขั้นบันได แต่พรรคเพื่อชาติคิดใหม่ ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้เงินเท่ากันหมด คนละ 2,000 บาท ตลอดชีพ

 

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน