Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ รองผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3/

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 1330 พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ รองผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบงานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 เส้นทาง โดยอยู่ในอำเภอพรหมพิราม 6 เส้นทาง และอำเภอวังทอง 3 เส้นทาง ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.ประจำปี 2561 ให้กับ นายไพบูลย์ ณบุตรจอม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก

ในห้วงที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนชำรุดซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายในการสัญจร และในวันนี้กองทัพบกได้เข้ามาดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการก่อสร้างถนนประเภท Para Soil Cement ซึ่งนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

กองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่3 ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ใช้ถนนในการสัญจรเดินทางด้วยความสะดวกสบายต่อไป
ในการนี้ มณฑลทหารบกที่39 ได้จัดกิจกรรมชุดขุนภักดี39 สร้างปณิธานบ้านประเทศไทย ,ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ชุดแพทย์เคลื่อนที่,ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ,ชุดช่างตัดผม และ รถครัวสนามประกอบอาหารบริการประชาชนฟรี ในพื้นที่อีกด้วย