Reporter&Thai Army

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน ทสจ.สุโขทัย และ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

– วันนี้ 23 ม.ค. 62 เวลา 0930 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน ทสจ.สุโขทัย และ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. จำนวน 150 ไร่ และแปลงที่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. จำนวน 101 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย