ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

ผบ.นพค.53 มอบพันธุ์ปลา 9 หมื่นตัว แจกจ่ายชาวบ้าน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 เมษายน 2567 ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) บ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.อ.ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ ผบ.นพค.53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ปลา จำนวน 90,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปลาน้ำจืด ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน และยี่สก เป็นต้น ให้กับราษฎรในพื้นที่ บ้านยางเอือด และบ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการสนับสนุนพันธ์ปลา เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎร โรงเรียน แหล่งน้ำจืด และแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 72 ล้านตัว ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 28 กรกฎาคม 2570 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

นอกจากนี้ยังเพื่อปล่อยเลี้ยงไว้เป็นอาหารและนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

 

บุญทัน ธุศรีวรรณ  รายงาน