Uncategorized

ฝ่ายปกครองอำเภอบางกรวยลงตรวจสอบชาวบ้านร้องเรียนผู้รับเหม่าก่อสร้างกีดขวางทางเข้าออกของประชาชน

ฝ่ายปกครองอำเภอบางกรวยลงตรวจสอบชาวบ้านร้องเรียนผู้รับเหม่าก่อสร้างกีดขวางทางเข้าออกของประชาชน
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
สั่งการให้ ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ผอ.กองช่างและทีมงานเทศบาลตำบลปลายบาง ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเทศบาลตำบลปลายบางอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเข้า-ออก ของบ้านผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน โดยข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
1.เทศบาลได้นำแบบอนุญาตซึ่งถูกต้องตามกฎหมายมาให้ผู้ร้องดู
2.ส่วนที่ผู้ร้องแจ้งว่ากีดขวางทางเข้าบ้านนั้นข้อเท็จจริงคือที่ดินซึ่งมีโฉนดถูกต้องและผู้ร้องก็ยอมรับด้วยว่าส่วนที่กีดขวางไม่ได้จดทะเบียนทางภาระจำยอมถูกต้องและบ้านผู้ร้องก็มีทางเข้า-ออกตามภาระจำยอมถูกต้อง กว้างประมาณ 4 เมตร
3.ผู้ร้องไม่พอใจการทำงานของเทศบาลที่ไม่ชี้แจงผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งชุดปฏิบัติการได้แจ้งต่อผู้ร้องแล้วว่าเทศบาลจะรีบทำหนังสือชี้แจงทุกกรณีให้ผู้ร้องทราบต่อไป
4.ผู้ร้องมีความพึงพอใจที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึงเห็นควรยุติเรื่องร้องเรียน


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี