เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท่ายาง นำร่อง !ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านพาณิชย์” ขอคืนทางเท้า” คืนประชาชน


เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท่ายาง นำร่อง !ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านพาณิชย์” ขอคืนทางเท้า” คืนประชาชน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2562 นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายางรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมพนักงานลูกจ้าง จำนวนหนึ่ง เดินรณรงค์และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการบริเวณย่านการค้าพาณิชย์ตลาดเทศบาลตำบลท่ายาง ตามโครงการคืนทางเท้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยของประชาชน นักเรียน พระภิกษุ ใช้ในการเดินทาง
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันทางเทศบาลตำบลท่ายางได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงฟุตบาตริมถนนสายกลางท่ายาง เพื่อเพิ่มช่องทางการเดินของประชาชนที่อาศัยใช้ในการเลือกจับจ่ายสินค้าในตลาดท่ายาง เริ่มตั้งแต่สามแยกท่ายาง-เขตติดต่อบ้านท่าคอย แต่เมื่อมีการขยายและปูตัวหนอนเพือปรับปรุงภูมิทัศน์ ผู้ประกอบการค้าสินค้าทั้งสองฝั่งถนน ได้นำสินค้าออกมาวางจำหน่ายรุกล้ำออกมากรีดขวางทางเท้าของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ นักเรียน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายาง จึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้า ป้าย ต้นไม้ และอื่นๆให้พ้นช่องทางเดินเท้าดังกล่าว
สำหรับการเดินขอความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าได้ให้ความร่วมมือร้อยละ90% อีก10%รอดูท่าทีว่าโครงการคืนทางเท้าคืนให้ประชาชน ทางเทศบาลจะทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้คณะเทศบาลตำบลท่ายาง จะเน้นการขอความร่วมมือ เนื่องจากตระหนักดีว่า การสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความปองดอง จะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายกว่า และที่สำคัญทางเทศบาล เพียงแค่ให้แบ่งพื้นที่ระหว่างทางเท้าและการวางสินค้า เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ไว้เดินเท่านั้น ไม่ได้ห้ามวางทั้งหมด

กสิพล -เพชรบุรี

,