Uncategorized ข่าว จันทบุรี

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง งาน The HONOR Awards 2019 Best.Of Global

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง งาน The HONOR Awards 2019 Best.Of Global

นายอดิเทพ อุ่นมล นักศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง ในงาน The HONOR Awards 2019 Best.Of Global จาก ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเยาวชนต้นแบบนั้น ต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี เหมาะต่อการเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ และมีผลงานในระดับประเทศ หรือนานาชาติ ซึ่งมีเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆ ร่วม 20 คน ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 นายอดิเทพ อุ่นมล รองอันดับ 2 Mister Star Thailand 2019 ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการประกวดเวทีระดับโลก Best Model Of The World ที่ประเทศ Turkey และมีผลงานละครทางช่อง 7 HD เร็วๆนี้

ภาพ/ข่าว สุปราณี  แก้วหุง ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก